Speluitleg

De Bal

Squash wordt gepeeld met een heel speciaal type rubber bal, gevuld met lucht. Een merkteken in de vorm van een gekleurde stip geeft de snelheid van de bal aan. Een dubbele gele stip betekent dat de bal extra langzaam is, de officiele wedstrijd bal. Een rode stip betekent iets beter stuiteren en wordt aanbevolen voor de beginner. Een blauwe stip betekent nog beter stuiteren (snel) en wordt aanbevolen voor de beginners die met de rode stip niet tot rallys komen. Omdat sommige zwarte ballen afgeven, wordt het gebruik van niet afgevende ballen op veel squashcentra verplicht. Bij aanvang van het spel is de bal meestal koud, waardoor zij weinig veerkracht vertoont. Door het inslaan van de bal voor aanvang van de wedstrijd zal de temperatuur van de lucht in de bal hoger worden, waardoor de bal veerkrachiger wordt.

De Baan

Grenslijn (rondom)Een bal die op of boven deze lijn komt is fout. De grenslijnen die het gedeelte van de baan aangeven waar een geserveerde bal moet stuiteren (bij volleren niet van toepassing) zijn de middenlijn en halfveldlijn Serveerlijn Deze lijn is alleen belangrijk bij de service. De bal dient tussen de grenslijn en de servicelijn de voormuur te raken. Tin Een bal die dit gedeelte of de rode lijn van de tin raakt is fout De nickVerbinding tussen wand en vloer. Een bal die op de nick komt is vaak te vergelijken met een ace bij tennis en scoort altijd omdat deze bal niet is te retourneren. ServeervakVak van waaruit geserveerd moet worden.

Service

De correcte service

  • Minimaal een voet in het servicevak
  • Bal moet direct op de voormuur tussen de servicelijn en de grenslijn worden geslagen.
  • Bal moet in het tegenover gelegen kwart van de baan terecht komen.

 

Het is aan te raden goed schoeisel te gebruiken, waarvan de zool (een zwarte of afgevende zool is verboden) is afgestemd op de houten vloer van de squashbaan. Men zal u op de meeste complexen ter plaatse kunnen adviseren.

 

Topsquash-logo